Instalatérské práce

Vybíráme pro Vás jen nepatrnou část z naší rozsáhlé stavební činnosti

Od roku 07/2021 do 07/2023 aktivně realizujeme rámcovou smluvní státní zakázku na havarijní stavy a instalatérské práce pro všechny objekty SÚZ ČVUT (vybíráme):


ČVUT Studentský dům - rekonstrukce rozvodů kotelny


Instalatérské práce - rozvody vnitřních kanalizací a vodovodů v základových deskách RD