Omítky

Vybíráme pro Vás jen nepatrnou část z naší rozsáhlé stavební činnosti.

Strojní sádrové omítky novostavba rodinného domu - Praha Modřany (350m2)


Strojní sádrové omítky novostavba rodinného domu - Vysoký Újezd (650m2)


Ruční vápenocementové omítky + štukové omítky v novostavbě rodinného domu - Holubice (530m2)


Ruční sádrové omítky v novostavbě rodinného domu - Liteň (510m2)