Rodinné domy

. . . jiné speciality už ani nehledejte, jste na správném místě

Kompletní občanská výstavba je naší doménou, ale nejvíce se specializujeme na výstavby zděných rodinných domů všech zdících systémů. Připravili jsme pro Vás fotografické ukázky průběhu stavby zděného rodinného domu krok za krokem (hrubé stavby):

Také jsme připravili - manuál pro investora rodinného domu, kde jsme se pokusili shrnout všechny důležité kompletní informace ohledně výstavby rodinného domu, dokument v pdf. ke stažení níže:


Vyměření a vytýčení stavby, zaměření výškových bodů

Zahájení výkopových prací, sejmutí ornice, vyznačení půdorysu

Vyhloubení základových pasů

Usazení prostupů pro kanalizaci, vodu, plyn, elektro, usazení zemnícího pásu

Betonáž základových pasů

Výstavba ztraceného bednění základ pro základovou desku

Betonáž ztraceného bednění

Rozvody TZV v základové desce

Zavážení a hutnění podkladu základové desky, výztuž základové desky

Bednění základové desky a následná betonáž základové desky

Ošetření a údržba, zrání betonu základové desky

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu pod obvodové zdivo, penetrace

Založení a rozměření obvodového zdiva

Vyzdívání obvodového a nosného zdiva, usazování okenních a dveřních nosných překladů

Založení a rozměření vnitřního nenosného zdiva

Vyvázání, usazení a ukončení stavby železobetonovým ztužujícím pasem

Přípravné práce pro montáž střešní konstrukce

Montáž střešní konstrukce

Dokončování střešní konstrukce - střešní krytina, klempířské prvky

Montáž komínového tělesa

Hrubá stavba rodinného domu ukončena, rodinný dům je připraven na montáž oken a ostatních dokončujících pracích