Publikace, Skripta

Stavební rozpočty pro nestavbaře

  V této knižní publikaci je poskytnut stručný přehled stavebního rozpočtování, jímž se zabývá značná část osob, které přicházejí do styku s realizací stavby. Vzhledem k obsáhlosti a vysokým požadavkům na odbornost osoby sestavující stavební rozpočet se autor rozhodl touto knihou přiblížit zmíněnou problematiku i pro osoby, které se sestavováním stavebního rozpočtu nikdy nesetkali a mají zájem si daný okruh problematiky stavební ekonomie blíže osvojit.

Kniha poskytuje přehled legislativy upravující stavební rozpočtování a poté se zabývá rozlišením základních a vedlejších rozpočtových nákladů, jejichž struktura je závislá na rozsahu stavebního díla, shodně jako vypočtená celková cena stavby. Dále jsou v knize popsány a zhodnoceny jednotlivé druhy stavebního rozpočtu a postup při jeho sestavování a přiblížení nejpoužívanějších software pro stavební rozpočty.

KNIHU MŮŽETE ZAKOUPIT - ZDE