Venkovní stavební práce, přípojky

Vybíráme pro Vás jen nepatrnou část z naší rozsáhlé stavební činnosti.

Domovní přípojky RD - kanalizace, voda, rozvody elektro, tech. sítí, systém dešťové kanalizace - Horoměřice


Systém dešťové kanalizace, retenční nádrž - Zaječov


Domovní přípojky RD - kanalizace, plyn, voda - Praha 4, Modřany


Domovní přípojky RD - kanalizace, plyn, voda, rozvody elektro a tech. sítí - Nučice


Domovní přípojky RD - systém zachytávání dešťové vody pro splachování WC a zálivku zahrady, voda, kanalizace, rozvody elektro a tech. sítí - Vysoký Újezd


Domovní přípojky RD - kanalizace, voda, vodoměrná šachta - Zaječov


Okapový systém včetně systému na zachytávání dešťové vody + úprava pozemní komunikace - Kozinec


Výměna vodoměrné šachty za novou včetně instalací - Strančice